Menu
Winkelwagen 0  0,00

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Aen Tafel

Ondernemingsgegevens

AEN TAFEL BVBA
Jorun Dirix en Yves Saenen
Luikersteenweg 532 3800 Sint – Truiden
info@valentino-sinttruiden.be
011/183844
0479/829795
0645.975.062
BE0645.975.062
BVBA AEN TAFEL

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Aen Tafel, een BVBA met maatschappelijke zetel te Luikersteenweg 532, 3800 Sint – Truiden, BTW BE0645.975.062 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Aen Tafel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Aen Tafel aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Aen Tafel  niet. Aen Tafel is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Aen Tafel is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Aen Tafel. Aen Tafel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

  1. De gerechten die u wenst te bestellen klikt u aan.
  2. U geeft door hoeveel stuks u wenst en plaats deze in de bestelmand.
  3. U geeft door of u deze warm of koud wenst
  4. U vult uw gegevens in
  5. U kiest uw manier van betalen
  6. Alle bestellingen via de webshop gaan pas in productie zodra de betaling bevestigd is.
  7. U dient 48 uur op voorhand uw bestelling door te geven om deze zorgvuldig te kunnen voorbereiden.
  8. Uw bestelling wordt verwerkt

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart
  • via bankkaart

Aen Tafel is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel en alleen ter plaatse afgehaald. De ontbijtmanden kunnen wel geleverd worden mits wij alle nodige gegevens ter beschikking hebben.

Je ontbijtkorf dien je minimum 2 dagen op voorhand te bestellen. Dit kan via telefoon, mail of de website. Indien u uw ontbijtkorf geleverd wilt hebben kan dit mits een toeslag van 0,85 Euro per kilometer. Gelieve dan telefonisch of via mail contact op te nemen,(info@valentino-sinttruiden.be) zodat we concrete afspraken kunnen maken. Ook al is het een verrassing, is het belangrijk dat we van de ontvanger een telefoonnummer hebben. Stel je maar eens voor dat hij nog in bed ligt of dat het huis moeilijk bereikbaar is.

De levering gebeurt door ons of een personeelslid per wagen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant of begunstigde, geleverd na ontvangst van de bestelling op de afgesproken datum.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld per mail of telefonisch aan Aen Tafel.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Aen Tafel.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Aen Tafel te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Aen Tafel.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 3 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 3 kalenderdagen na de dag “van de sluiting van de overeenkomst”;

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Aen Tafel BVBA, Luikersteenweg 532, 3800 Sint – Truiden, 011/183844, info@valentino-sinttruiden.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Aen Tafel betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Aen Tafel en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Aen Tafel.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Aen Tafel zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 dag na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op discussie of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Aen Tafel is bereikbaar op het telefoonnummer 011/183844, via e-mail op info@valentino-sinttruiden.be of per post op het volgende adres Aen Tafel BVBA , Luikersteenweg 532, 3800 Sint – Truiden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Elke klant die via de webshop een bestelling plaatst dienst op voorhand te betalen. Indien er een bestelling wordt geplaatst en niet wordt betaald , zal deze ook niet gemaakt worden.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Aen Tafel respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: facturering, het verwerken van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan aen Tafel BVBA , Luikersteenweg 532, 3800 Sint – Truiden, info@valentino-sinttruiden.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Aen Tafel, Luikersteenweg 532, 3800 Sint – Truiden, 011/18384.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Aen Tafel heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Aen Tafel houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 011/183844 of via mail info@valentino-sinttruiden.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Aen Tafel om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Aen Tafel heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan “ Aen Tafel” Luikersteenweg 532, 3800 Sint – Truiden, info@valentino-sinttruiden.be, 011/183844

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

aen tafel:
lekker makkelijk
Genieten van wat lekkers? Dat kan overal en altijd met alle “goodies” van AenTafel. Klikken, bestellen en afhalen. Lekker en lekker makkelijk.

Schrijf je in voor DE LAATSTE NIEUWIGHEDEN EN ONTVANG AL HET LEKKERS IN JE MAILBOX

Nieuwsbrief
envelopefile-emptyphone-handsetmap-markercross
Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.